Deniz Aslanları Hakkında 15 İlginç Bilgi
derin dünya

da 2Dünyada bilinen yedi farklı ana türü olmasına rağmen deniz aslanları, “yüzgeç ayaklılar” adı altında tek bir grup olarak kabul edilirler. Su altı canlılığına yönelik araştırmalarda deniz aslanlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiş ve oldukça ilginç verilere ulaşılmıştır.

1) Erkek deniz aslanları dişilere oranla çok daha büyüktür. Erkek ne kadar büyükse, dişi deniz aslanı tarafından çiftleşme için seçilme olasılığı aynı oranda artış gösterir.

2) Deniz aslanları Kuzey Atlantik Okyanusu haricinde dünyadaki tüm sularda bulunur. Yaşamları için yeterli sıcaklık ve besin bulunmasına rağmen neden Kuzey Atlantik sularında hiçbir örneğine rastlanmadığı hala gizemini korumaktadır.

3) Dişi deniz aslanları -tıpkı insanlar gibi- yavrularını kendi vücutlarında ürettikleri süt ile besler.

4) Deniz aslanları koloniler halinde yaşar ve bu kolonilerin de pek çok alt grubu mevcuttur. Yavruları da yaklaşık bir yaş civarında bu alt gruplarda daha küçük çaplı gruplar oluşturmaya başlar. Yapılan araştırmalarda dişi deniz aslanlarının sürüler halinde dolaştığı ve gruplaşmaya meyilli oldukları gözlenirken, erkek deniz aslanlarının yalnızlığa meyilli olduğu tespit edilmiştir.

5) Deniz aslanları beslenme amaçlı 183 metreye varan derinliklere inebilir ve su altında yüzeye çıkmadan 40 dakika geçirebilir. Suyla temas eder etmez burun deliklerinin otomatik olarak kapanır.
6) Saatte 25 mil hızla yüzebilme yetisine sahiptirler. Tehlike altında hissetmedikleri sürece bu oran saatte ortalama 10 mildir.

da1

7) Deniz aslanlarının ağladığını gördüğünü iddia eden pek çok insan olmuştur. Aslında olan, göz yaşı kanallarını kullanarak gözlerinde biriken tuzlu suyu vücutlarından atmaya çalışmalarından ibarettir.

8) Yakın mesafede görme yetileri oldukça gelişmiştir ve suda, karaya kıyasla çok daha iyi performans gösterirler.

9) İnsanların sahip olduğu pek çok hastalıktan muzdariptirler. Zatürre, epilepsi ve çeşitli kanser türleri bunlardan bazılarıdır. Araştırmalar sonucunda doğumlarından itibaren belli bir süre anne sütüyle beslenen yavruların bu hastalıklara karşı çok daha dirençli olduğu gözlemlenmiştir. Tıpkı insanlarda olduğu gibi.

10) Dişi deniz aslanları çiftleşmek için karaya çıkıp hamile kalırlar. Erkek bir deniz aslanının himayesine girerek onun hareminin bir parçası olurlar. Doğum yaptıktan sonra birkaç hafta içinde gelecek sezona hazırlanmak için tekrar çiftleşirler.

11) Dişi deniz aslanının hamilelik süreci de insanlarla benzerlikler taşır. Hamilelik süreci minimum 8, maksimum 11 ay sürer ve doğum karada gerçekleşir. Yeni doğan bir yavrunun ağırlığı 50 kilo civarındadır. Doğumlarını takip eden bir sene içinde 200 kilo civarına ulaşmaları mümkündür ve boyları 2 metreye erişebilir.

12) Yetişkin bir erkek deniz aslanı ortalama 680 kilo ve üç buçuk metre boyundadır. İstisnai örneklerinin 1 ton civarında olduğu da görülmüştür. Dişilerde ise bu ortama 320 kilo ve iki buçuk ila üç metreye tekabül etmektedir.

13) Deniz aslanları su altında koku alamazlar.

14) Gösterilerde topu burunları ile taşıdıkları düşünülse de aslında topu dengede tutarken bıyıklarını kullanırlar.

15) Hem su altında hem de su üstünde uyuyabilirler.
da3

 

KAYNAK

Facts on Sea Lions

Fun Sea Lion Facts

Sea Lion Facts and Information

7 Facts About Sea Lions

Facts About Sea Lions